Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Ścisły monitoring dobrostanu płodu

Jolanta Budzowska10 marca 2022Komentarze (0)

„Ścisły monitoring dobrostanu płodu” to zalecenie, które czasem spotyka się w dokumentacji medycznej z porodu. Konkretnie, w obserwacjach lekarskich, tzw. dekursusach. Na czym ma polegać w praktyce taki ścisły monitoring?

Dobrostan płodu a zielone wody

Najczęściej wskazaniem do ścisłego monitoringu dobrostanu płodu są budzące wątpliwości zapisy KTG. Czujność położników powinno też wzbudzić odpłynięcie zielonego płynu owodniowego. Dobrostan płodu wymaga w takiej sytuacji weryfikacji, żeby wykluczyć ewentualne niedotlenienie wewnątrzmaciczne. Jest to uzasadnione tym, że np. zielony płyn owodniowy jest patologią i najczęściej sam w sobie świadczy o przebytym lub trwającym niedotlenieniu.

Badanie PH krwi włośniczkowej

Jedną z metod monitoringu dobrostanu płodu według biegłych wypowiadających się w sprawach o błąd porodowy jest badanie pH krwi włośniczkowej płodu. Warunkiem do wykonania takiego badania jest stan po odpłynięciu płynu owodniowego i odpowiednie rozwarcie. Takie badanie jest możliwe do wykonania praktycznie w każdym oddziale położniczym, nawet w szpitalach o I stopniu referencyjności. Jeśli wynik badania PH z krwi włośniczkowej płodu nie jest prawidłowy, konieczne jest szybkie zakończenie ciąży, zwykle przez cięcie cesarskie.

Ciągły monitoring KTG

Najczęściej jednak stosowaną metodą weryfikacji dobrostanu płodu jest ciągły monitoring KTG i zapisywanie akcji serca płodu podczas porodu. To obecnie – od 2014  – preferowana metoda, zwiększająca bezpieczeństwo płodu. Do niedawna jako alternatywę dopuszczono też częste osłuchiwanie serca płodu z  częstością zależną od zaawansowania porodu. Co to znaczy zatem „częste osłuchiwanie”?

Częste osłuchiwanie tętna płodu

Zgodnie z Rekomendacjami zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącymi opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu, w ciąży niskiego ryzyka (fizjologicznej) w I okresie porodu tętno należy osłuchiwać „nie rzadziej niż co 30 minut”, natomiast w II okresie – po każdym skurczu, ale nie rzadziej niż co 15 minut’. Te Rekomendacje pochodzą co prawda z 2009 r., ale nowsze Rekomendacje nie zostały nadal wydane.

Co więcej, aktualna wiedza nakazuje jeszcze częstsze osłuchiwanie czynności serca płodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, w I okresie porodu, przy braku czynników ryzyka, należy dokonywać:

oceny stanu płodu przez osłuchiwanie i ocenę czynności serca płodu co najmniej przez minutę, co 15–30 minut”, a w II okresie – „po każdym skurczu mięśnia macicy”.

Ścisły monitoring dobrostanu płodu

Ścisły monitoring dobrostanu płodu

Ścisły monitoring dobrostanu płodu

Konieczność ścisłego monitoringu dobrostanu płodu to nie przelewki. To sytuacja, która stawia położników na baczność. Mogą się liczyć nie tyle godziny, ile minuty. Stawką jest to, w jakim stanie urodzi się dziecko.

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: