Jak uzyskać bezpłatnie dokumentację medyczną?

Jolanta Budzowska        25 maja 2018        10 komentarzy

RODO* i wszystko jasne!

RODO i inne przepisy unijne mają więcej zalet, niż nam się na co dzień wydaje:-)

Jedną z korzyści, jakie wynosi pacjent z regulacji RODO, jest gwarancja bezpłatnego dostępu do własnych danych osobowych pacjenta, gromadzonych przez podmioty lecznicze, w tym szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie.

Podmioty lecznicze przetwarzają dane osobowe pacjentów między innymi prowadząc dokumentację medyczną. Swoje prawo dostępu do tych danych pacjent może więc zrealizować przez żądanie wydania kopii. Podmiot leczniczy ma obowiązek pierwszą kopię wydać pacjentowi bezpłatnie, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem.

Oto wzór wniosku: wzór wniosku o dostęp do danych osobowych/kopię dokumentacji medycznej.

*RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kinga Maj 26, 2018 o 09:08

prawnikiem nie jestem, ale czy nie jest tak, że w prawie polskim” interpretuje” się od ogółu do szczegółu, więc ważniejsza niż RODO będzie dla podmiotu leczniczego ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jeśli mówimy o opłatach za udostępnienie dokumentacji?

pozdrawiam,
Kinga

bardzo ciekawy blog, będę zaglądać

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Maj 27, 2018 o 21:12

Wg mnie RODO to szczególny przypadek, gdy dokumentacja medyczna jest formą gromadzenia danych osobowych dotyczących zdrowia pacjenta i opisuje szczególny tryb udostępnienia tych danych.

Odpowiedz

adwokat Wojciech Rudzki Maj 27, 2018 o 15:45

Bardzo ciekawe podejście do tematu. Czy danymi osobowymi będą wszystkie wyniki badań utrwalone w dowolnej formie?

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Maj 27, 2018 o 15:54

Panie Mecenasie, odpowiem Panu cytując fragment przedniotowego aktu prawnego:

„Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE (1); numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnos­prawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.”
Pozdrawiam, Jolanta Budzowska

Odpowiedz

GK Maj 31, 2018 o 16:55

Domniemywam, że w 2006 w Sądzie lekarskim toczyło sie postepowanie o błędy lekarskie lekarza, który mnie wtedy leczył. Zostało mu zawieszone prawo wykonywania zawodu na pewien czas. Domniemywam, że w sprawie omawiany był mój przypadek.

Wiem, że od niedawna można uzyskać wgląd do dokumentacji w OIL. Czy do sprawy karnej, która się szykuje, moja dokumentacja aktualnie jest w prokuraturze okregowej, można wnieść o wykorzystanie (wgląd?) w te dokumenty ? Istnieje bowiem związek pomiędzy tamtym błędem, a obecnym.

Jak to zrobic ? Mam adwokata z urzędu.

Odpowiedz

GK Maj 31, 2018 o 17:07

A informacje dotyczące mojego leczenia w 2006, które (domniemywam) znajdują się w OIL? W aktach dotyczacych postepowania Sadu Lekarskiego dotyczacego lekarza, który mnie wtedy leczył ?

Wiem, że od niedawna można wystąpić o wgląd (tylko że ja nie byłam stroną !).

Jak się z tym uporać ?

Moje akta sa już w prokuraturze okregowej. Mam adwokata (ale z urzędu, moszę sama główkować) .

Odpowiedz

Artur Lipiec 17, 2018 o 13:31

Pani Mecenas
Mam pytanie: w Pani wzorze wniosku pojawia “miesięczny ustawowy termin” udostępnienia dokumentacji? Z jakiego uregulowania prawnego wynika ten miesięczny termin? Czy w akcie źródłowym nie jest przypadkiem mowa o podjęciu czynności przygotowania kopii danych osobowych bez zbędnej zwłoki i o udzieleniu informacji o podjętych działaniach w terminie miesiąca, co nie jest równoznaczne z np. miesięcznym terminem udostępnienia kopi danych. Patrząc od strony szpitala przygotowanie w krótkim czasie wszystkich danych osobowych pacjenta, które mogą dotyczyć wieloletniej historii leczenia danego pacjenta może być problematyczne.

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Lipiec 17, 2018 o 14:25

Szanowny Panie,
Lliteralnie rzecz ujmując, ma Pan rację, że termin miesięczny dotyczy podjęcia czynności. Udostępnienie dokumentacji powinno jednak nastąpić bez zbędnej zwłoki, a zatem termin miesięczny z tego punktu widzenia jest aż nadto długi. Proszę przeczytać stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/prawo-pacjenta-do-kopii-danych-osobowych-informacja-dla-placowek-medycznych,556.html

Pozdrawiam, Jolanta Budzowska

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Sierpień 1, 2018 o 09:22
GK Sierpień 1, 2018 o 09:33

A jak uzyskać kopię akt sprawy przed ROZ mojego lekarza?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: