niewspółmierność porodowa

Brak zgody na transfuzję krwi

Jolanta Budzowska        01 stycznia 2017        9 komentarzy

Zastanawiam się, czy są jakieś ograniczenia dla bzdur, jakie biegli w majestacie prawa wygłaszają czasem na sali sądowej. Sędziemu nawet oko nie mrugnie, bo przecież biegły to biegły. A mnie kusi, żeby zapis zeznań takiego „eksperta” z tytułami naukowymi przetłumaczyć i wysłać z prośbą o „potwierdzenie stanowiska” do międzynarodowego towarzystwa naukowego, którego biegły jest członkiem. […]

Dystocja barkowa i tajemniczy kod

Jolanta Budzowska        10 lipca 2016        Komentarze (0)

USG rodzącej wykonywała lekarz rezydent, która była na początku swojego szkolenia specjalizacyjnego, a jej doświadczenie było praktycznie żadne. Zakwalifikowała rodzącą do porodu naturalnego.  Pomiary biometryczne płodu (biometria płodu) nie wywołały u niej nawet cienia niepokoju, mimo, że nomogram aparatu USG wskazywał, że obwód brzuszka dziecka jest… powyżej skali! Tajemniczy kod w badaniu USG: AC i […]

Czy lekarz odpowiada za ryzykowne decyzje?

Jolanta Budzowska        28 czerwca 2016        Komentarze (0)

Dwa dni przed terminem drugiego porodu dziecko zmieniło położenie na miednicowe pośladkowe. Rozpoczęły się skurcze przepowiadające, więc rodząca pojechała do szpitala. Lekarz prowadzący ciążę powiedział jej, że prawdopodobnie konieczne będzie cięcie cesarskie. W USG przy przyjęciu do szpitala masę płodu określono na 3857 g wg Sheparda, 3400 g wg Grannuma, a lekarz rezydent w dekursus […]