Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Zadośćuczynienie dla najbliższych. Aktualizacja

Jolanta Budzowska12 sierpnia 2021Komentarze (1)

Sejm na wczorajszym 36. pamiętnym (z innych oczywistych powodów niż temat, którego dotyczy ten post) posiedzeniu odrzucił większością głosów krytykowane przeze mnie poprawki Senatu do projektu prezydenckiego. Obecnie treść ustawy, która czeka już tylko na podpis Prezydenta RP i publikację, wygląda tak, jak wkleiłam poniżej.

Długa droga do sprawiedliwych rozstrzygnięć

Można powiedzieć: uff. Jak widać, nie wystarczy wygrać w Sądzie Najwyższym kilka razy. Trzeba jeszcze wygrać z różnymi grupami interesów, przede wszystkim lobby ubezpieczeniowego.

I to na każdym etapie procesu legislacyjnego (w tym ostatnim głosowaniu aż 90 posłów było za ograniczeniem praw osób najbliższych)!

Szczerze mówiąc, szczególnie wstrząsnął mną poziom  debaty nad ustawą w Senacie. Wydawało się, że lada chwila o losach osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej zdecydują parlamentarzyści bezrefleksyjnie „kupujący” demagogiczne argumenty przeciwników ustawy.

Zadośćuczynienie dla najbliższych ostatecznie przesądzone

Podsumowując: ostatnia decyzja Sejmu to jednoznacznie dobra wiadomość dla członków rodzin, których najbliżsi są w bardzo ciężkim stanie zdrowia i nie ma widoków na jego poprawę.

Prawo do renty dla poszkodowanego na zwiększone koszty opieki to już istniejące i stosowane prawo w takich sytuacjach. Teraz także będzie mogła być naprawiona krzywda.  Utrata więzi rodzinnych będzie zrekompensowana przez odpowiednie zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie dla rodziny

Zadośćuczynienie dla rodziny

USTAWA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) po art. 4461 dodaje się art. 4462 w brzmieniu:

„Art. 4462. W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”.

Art. 2. Do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Jolanta Budzowska 16 sierpnia, 2021 o 17:06

  W dniu 14 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał m.in. Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: