Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Podwyższenie renty – jak to zrobić?

Jolanta Budzowska30 czerwca 2022Komentarze (0)

Dostałam ostatnio taki mail: „Pani Kancelaria reprezentowała nas w Sądzie w latach 2010-2016. Na mocy wyroku Szpital został zobowiązany do wypłaty comiesięcznej renty na rzecz syna. W związku z obecną sytuacją polityczną oraz galopującą inflacją zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwością podwyższenia renty. Kwota, która była wystarczająca do niedawna, teraz niestety nie pokrywa nawet połowy wydatków, które ponosimy w związku ze stanem syna. Dziecko jest coraz starsze i niestety jego potrzeby również znacznie wzrastają. Jaka jest szansa i czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na podwyższenie renty?”

Odpowiedź brzmi: tak. A pełna odpowiedź to: tak, ale… Przejdźmy więc do szczegółów jak to zrobić.

Wiadomo, że na przestrzeni czasu potrzeby osób, które doznały poważnej szkody na zdrowiu, zmieniają się. Szczególnie widoczne jest to w przypadku dzieci, które w konsekwencji błędów przy porodzie cierpią na czterokończynowe porażenie mózgowe. Dzieci rosną, a wraz z nimi rosną ich potrzeby. Dotyczy to dostosowanej do wieku i stanu zdrowia terapii, rehabilitacji, leków czy specjalistycznej opieki.

Co w sytuacji, gdy zwiększają się potrzeby poszkodowanego, w którego sprawie zapadł już prawomocny wyrok sądu, na mocy którego została przyznana renta? Czy wtedy mamy jeszcze jakieś „pole manewru”?

Podwyższenie renty zasądzonej wyrokiem

Podwyższenie renty na zwiększone potrzeby poszkodowanego jest jak najbardziej możliwe.

Art. 907 § 2 KC

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym „każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym (…)”.

Nie zawsze na etapie procesu sądowego da się ustalić czy zwiększone potrzeby poszkodowanego mają charakter stały. Potrzeby oceniają przede wszystkim biegli. Biorą pod uwagę stan zdrowia, w jakim poszkodowany znajduje się w chwili wydawania opinii. Możliwe jest więc, że z biegiem lat potrzeby poszkodowanego znacząco wzrosną. Jako przykład można podać, że będzie potrzebna zwiększona ilość godzin rehabilitacji. Wzrosnąć może też – jak to się właśnie stało –  koszt związanych z tym dojazdów. Co więcej, możliwe jest również, że te aktualne potrzeby będą inne, niż te, które biegli i sąd potwierdzili na etapie wydania wyroku. Na skutek pogorszenia stanu zdrowia może się pojawić np. konieczność zapewnienia poszkodowanemu całodobowej specjalistycznej opieki.  (Przeczytaj też mój post: „Zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne czy renta na opiekę za błąd medyczny?)

Podwyższenie renty

Podwyższenie renty

Podwyższenie renty samo się nie zrobi…

Zmiana wysokości renty jest możliwa, ale wymaga sporego zaangażowania poszkodowanego lub jego opiekunów. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy w związku ze zmianami, jakie z czasem dokonały się w zakresie potrzeb poszkodowanego, kwota renty zasądzona w wyroku jest wystarczająca do pokrycia tych aktualnych potrzeb. Mówimy oczywiście o tych potrzebach, które są skutkiem błędu medycznego, a którego dotyczy uzyskany w przeszłości wyrok.

Aby to ocenić, w pierwszej kolejności należy takie zwiększone potrzeby dokładnie wyliczyć – tylko jak to zrobić?

Na początek konieczne będzie przygotowanie zestawienia miesięcznych wydatków. Przydatne będą też rachunki potwierdzające ponoszone wydatki, a także oczywiście dokumentacja medyczna. W przygotowaniu wyliczeń, a także w skompletowaniu niezbędnej do skutecznego dochodzenia roszczeń dokumentacji, przydatna będzie pomoc prawnika.

Jesteśmy gotowi oczywiście i w tych działaniach Państwa wspierać!

Należy bowiem pamiętać, że zmiana wysokości renty polegać może zarówno na jej podwyższeniu, jak i obniżeniu (o co może wnosić druga strona). W związku z tym przed wystąpieniem z roszczeniami należy rozważyć wszystkie „za i przeciw” i ostrożnie podejmować decyzję.

Czy podwyższenie renty jest możliwe tylko w drodze sądowej?

Każdy poszkodowany marzy o tym, żeby nie było konieczności powrotu na salę sądową. Nie dziwię się. Zwykle po wieloletniej batalii o korzystny wyrok w sprawie o błąd medyczny chciałoby się jak najszybciej zapomnieć o sprawie. Niestety jednak, najczęściej w sprawie o podwyższenie renty będzie konieczny nowy pozew. Na szczęście, proces będzie prostszy i krótszy, bo nie trzeba już udowadniać odpowiedzialności pozwanego za błąd.

Podsumowując: żeby jak najszybciej uzyskać podwyższenie renty, za temat trzeba też „zabrać się” jak najszybciej. Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane podwyższeniem kwoty renty przyznanej wyrokiem sądu.

Więcej o rencie dla dziecka przeczytasz także w poście: „Renta dla dziecka poszkodowanego podczas porodu„, a informacje o sprawach, w których wygraliśmy rentę dla dzieci, znajdziesz na stronie kancelarii BFP.

Post na blog powstał we współpracy z mec. Anną Znachowską.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: