Mój poród był lata temu

Jolanta Budzowska        29 sierpnia 2016        7 komentarzy

Czy Twoje dziecko urodziło się po 10 sierpnia 1997 roku a przed 10 sierpnia 2004 roku?

Jeśli zostało poszkodowane przez błąd medyczny podczas porodu albo w okresie dzieciństwa, może mieć jeszcze szanse – ale czasu nie jest zbyt dużo – na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia!

Czy Twoje dziecko urodziło się dnia 10 sierpnia 2004 roku lub później i padło ofiarą błędu lekarskiego? Ma nadal szanse na odszkodowanie i zadośćuczynienie!

Często pytania o możliwość uzyskania rekompensaty finansowej (odszkodowania, zadośćuczynienia i renty) dla dziecka dotyczą błędów lekarskich popełnionych podczas porodu, który odbył się wiele lat temu. W skrócie:

„czy moja sprawa jest przedawniona?”

Ponieważ sytuacja prawna jest rzeczywiście skomplikowana, każdy przypadek trzeba analizować osobno, bo liczy się na przykład to, kiedy rodzice dowiedzieli się o chorobie dziecka, a także, czy działania personelu medycznego można zakwalifikować jako przestępstwo.

Dla dociekliwych i tych, co chcą zrozumieć „dlaczego”, kilka konkretów.

Obecnie obowiązuje art. 4421 § 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, w razie wyrządzenia szkody na osobie przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę, roszczenie o naprawienie tej szkody poszkodowany będzie mógł kierować do jej sprawcy – a także do ubezpieczyciela – jeszcze trzy lata po ujawnieniu się tej szkody.

Jednocześnie, małoletni, który doznał szkody na osobie, ma dodatkowy termin na dochodzenie roszczeń: dwa lata od uzyskania przez niego pełnoletności (art. 4421 § 4 Kodeksu cywilnego).

Jeśli szkoda powstała w wyniku zbrodni lub występku, to zgodnie z art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Poprzednio obowiązująca regulacja przewidywała dziesięcioletni okres przedawnienia.

Takie przepisy obowiązują w stosunku do szkód powstałych począwszy od dnia 10 sierpnia 2007 roku.

Jeśli szkoda powstała przed dniem 10 sierpnia 2007 r., to nowe zasady można stosować tylko do roszczeń nieprzedawnionych w tym dniu, czyli na przykład do niektórych błędów okołoporodowych dotyczących porodów mających miejsce najdawniej po 10 sierpnia 1997 roku.

Uff.
Podsumowując: zapraszam do przesłania mailem opisu sytuacji. Wspólnie rozstrzygniemy czy sprawa jest przedawniona.

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

jolanta Kwiecień 25, 2017 o 15:58

Dzień dobry,
Poród mojego syna odbył się 15.05.2007 roku.
W roku 2017 SA wydał prawomocny wyrok o przyznaniu synowi renty i zadośćuczynienia.
Gdybyśmy chcieli dochodzić zadośćuczynienia dla siebie jako rodziców, to czy sprawa nie jest już przedawniona?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Kwiecień 25, 2017 o 16:17

Wg mnie niestety roszczenie o zadośćuczynienie dla Państwa jest przedawnione, choć oczywiście kwestia uwzględnienia zarzutu przedawnienia to sprawa indywidualna. Proszę zapoznać się z motywami uzasadnienia wyroku:http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20719-15-1.pdf, o którym piszę w tym poście:https://bladprzyporodzie.com/zadoscuczynienie-dla-rodzicow-niepelnosprawnego-dziecka/

Odpowiedz

jolanta Kwiecień 26, 2017 o 12:48

dziękuję za informację.
Rozumiem, że fakt, iż prawomocny wyrok w sprawie dziecka został wydany w 2017 roku, oraz możliwość złożenia pozwu o zadośćuczynienie dla rodziców przed upływem 10 lat od daty porodu mogą nie być wystarczające do uznania pozwu?

Odpowiedz

Jolanta Budzowska Kwiecień 26, 2017 o 13:00

Szanowna Pani,
jak pisałam, kwestia uwzględnienia zarzutu przedawnienia lub nie, to wypadkowa wielu okoliczności. Przebieg wydarzeń może np. wskazywać na to, że doszło do przestępstwa, wówczas oczywiście terminy przedawnienia są inne.
Poza tym proszę pamiętać, że samo roszczenie rodziców o zadośćuczynienie też jeszcze jest kontrowersyjne. ma być wydana w tej sprawie uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego.

Odpowiedz

jolanta Kwiecień 26, 2017 o 16:46

Dziękuję bardzo za odpowiedź, czekam zatem na uchwałę SN, może to pomoże mi w podjęciu jakiejkolwiek decyzji.
Czy jest może znana data posiedzenia?

Jolanta Budzowska Kwiecień 26, 2017 o 16:53

Niestety nie, decyzja SN w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania składowi siedmioosobowemu SN zapadła dopiero w ubiegły piątek (w prowadzonej przez moją kancelarię sprawie o błąd podczas porodu).

Odpowiedz

jolanta Kwiecień 26, 2017 o 17:56

Dziękuję, czekam na dalsze wpisy z /mam nadzieję/ dobrymi dla nas rodziców wiadomościami.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: