Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Ciąża przeterminowana, ciąża po terminie – ciąża wysokiego ryzyka?

Jolanta Budzowska28 września 2022Komentarze (0)

Ciąża po terminie to etap, kiedy myśli się tylko o jednym: kiedy wreszcie zacznie się poród. Rychły poród powinien też w takiej sytuacji intensywnie planować położnik, bo ciąża przeterminowana jest ciążą wysokiego i rosnącego z każdym dniem ryzyka. Nieprawidłowe prowadzenie ciąży w późnym terminie i przeterminowanej to błąd lekarski, który może skutkować najpoważniejszymi konsekwencjami dla zdrowia i życia płodu i matki.

 • Ciąża przeterminowana wiąże się z zagrożeniem dla płodu
 • W ciąży przeterminowanej wskazany jest intensywny nadzór nad płodem
 • Ciąża po terminie to zwiększone ryzyko dla matki
 • Indukcja porodu jest zalecana najczęściej już po ukończeniu 41. tygodnia ciąży
 • Błąd lekarski w prowadzeniu ciąży w końcowych tygodniach może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka i matki,  a nawet śmiercią

Na początek uporządkujmy fakty. Poród w terminie to taki, do którego dochodzi w ciągu 2 tygodni poprzedzających i następujących po wyznaczonej dacie porodu. Czy da się tę datę przewidzieć ze stuprocentową pewnością?

Reguła Naegelego

Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni – 3 miesiące + 1 rok.

Precyzja zależy głównie od pacjentki, bo ten termin wyznacza się w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej przed zapłodnieniem miesiączki, stosując regułę Naegelego.

Ciąża w późnym terminie i ciąża przeterminowana – czym jest?

Ciąża w późnym terminie: to ciąża między 41 0/7 a 41 6/7 tygodniem ciąży.

Termin ciąża przeterminowana odnosi się z kolei do ciąży, która osiągnęła lub przekroczyła 42 0/7 tygodnie od ostatniej miesiączki.

Być może na tym powinnam poprzestać, jeśli chodzi o używanie terminologii medycznej… Niestety nie da się łatwo wytłumaczyć problemu odpowiedzialności lekarza za prowadzenie ciąży przeterminowanej bez dalszych informacji.

Umówmy się więc tak:

 • komu nie chce się dalej brnąć w szczegóły, może poprzestać na tej jednej informacji:

Ciąża przeterminowana wymaga intensywnego nadzoru nad płodem w warunkach szpitalnych oraz rozważenie indukcji porodu. 

 • chętnych zapraszam na ciąg dalszy, łatwo nie będzie:) 

Co to jest ciąża przenoszona?

Warto podkreślić, że ciąża przeterminowana to nie to samo co ciąża przenoszona. Ryzyko w ciąży po terminie nie jest związane z samym faktem przekroczenia magicznej bariery 42. tygodnia.

Realne zagrożenie dla dziecka i matki pojawia się wtedy, gdy dochodzi do przenoszenia ciąży. Innymi słowy do sytuacji, w której mówimy o rzeczywistym przeterminowaniu ciąży w znaczeniu biologicznym. Niestety, nie ma metod diagnostycznych, które pozwoliłyby jednoznacznie ocenić, która z ciąż przeterminowanych zaczyna być jednocześnie ciążą biologicznie przenoszoną.

Ciąża przeterminowana

Ciąża przeterminowana

Nadzór nad ciążą przeterminowaną

Z uwagi na zagrożenie dobrostanu płodu, wymaga on w tym okresie intensywnego nadzoru w postaci ciągłego zapisu KTG, wykonania badania przepływów dopplerowskich w naczyniach pępowinowych oraz naczyniach mózgowych płodu. Wykonuje się także test oksytocynowy – test wydolności łożyska. Te wszystkie działania nie dadzą nam jednak gwarancji, że nie dojdzie do niedotlenienia płodu.

Dlatego, gdy mamy do czynienia z ciążą w późnym terminie lub przeterminowaną, położnikowi powinna zapalić się czerwona lampka. Z czym się to wiąże?

Ryzyko w ciąży przeterminowanej

Położnik powinien dochować należytej staranności, aby w tej sytuacji zminimalizować ryzyko powikłań związanych z ewentualnym przenoszeniem ciąży.

Badania wykazały, że ryzyko śmierci płodu wzrasta wraz z wydłużaniem się czasu trwania ciąży poza termin porodu.  To ryzyko istotnie wzrasta już od 41 tygodnia (1,5 razy), a w 43 tygodniu jest już większe aż o 2,9 razy w porównaniu do ciąż przed ukończeniem 40.tygodnia. Z pewnością wiąże się to z faktem, że cechy biologicznego przenoszenia ciąży występują w aż około połowie przypadków ciąż przeterminowanych.

W przypadku ciąży w późnym terminie albo po terminie lepiej stosować się więc do zasady: „licz na najlepsze, lecz bądź przygotowany na najgorsze”. Stąd też zaleca się nie czekać, tylko indukować poród po ukończeniu 41. tygodnia ciąży.;

Ciąża przenoszona – skutki zdrowotne dla noworodka

 • małowodzie – upośledzenie funkcji nerek i wytwarzania moczu przez płód, zwiększone ryzyko ucisku pępowiny – który może spowodować przewlekłe lub ostre niedotlenie płodu,  większe narażenie płodu na urazy
 • zespół aspiracji smółki (MAS – Meconium Aspiration Syndrom) – zespół zaburzeń oddychania związany z przedostaniem się smółki do dróg oddechowych. Dochodzi do tego w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu.

Ciąża przenoszona – skutki zdrowotne dla matki

 • zwiększone ryzyko pęknięcia krocza, zapalenia błon płodowych i zapalenia błony śluzowej macicy oraz krwotoku poprodowego.

Odpowiedzialność za błąd lekarski w ciąży przeterminowanej

Lekarz, który odsyła do domu kobietę w ciąży przeterminowanej, może odpowiadać za szkody na zdrowiu płodu, a także matki. Najczęściej bowiem powikłaniom spowodowanym przenoszeniem ciąży można zapobiec odpowiednio wcześnie indukując poród.  Stan płodu w ciąży w późnym terminie i ciąży przeterminowanej powinien być intensywnie monitorowany.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: